2-FEA/3-FEA Pellets

kr 66.49kr 1,606.89

  • 1
  • 2
  • 5
  • 10
  • 25
  • 50
Clear
SKU: 152 Category:

KÖP 2-FEA/3-FEA i Sverige

3Phoria är en forskningskemikalie som består av en noggrann blandning av 2-FEA och 3-FEA. Enligt vetenskapliga rapporter ger 2/3-FEA följande klassiska stimulerande resultat:

2-FEA är ett amfetaminklassstimulerande medel och nära besläktat med 2-FMA även känt som 2-fluoretamfetamin. Resultaten efter vetenskaplig forskning av 2-FEA är olika stimulanser och eufori. 2-FEA, i teorin, ökar effektivt nivåerna av monoamin, neurotransmittorer, dopamin, noradrenalin och serotonin.

3-FEA AKA 3-fluorometamfetamin är en fluorerad förening från amfetaminfamiljen. Forskningsrapporter har karakteriserat 3-FEA som en måttligt potent serotonindominant trippelmonoaminfrisättare som ger en blandning av entaktogena och milt stimulerande resultat på testpersoner.

HUR ANVÄNDER MAN 2-FEA/3-FEA (3PHORIA) PELLETS?

2/3-FEA-pellets pressade till 160 mg högkvalitativa pellets för alla dina forskningsbehov. Förvara pelletsen på en torr och sval plats för maximal hållbarhet. Förhållandet mellan varje pellet är 40 mg 2-FEA till 120 mg 3-FEA. Förvara på en torr och sval plats för maximal hållbarhet. Vid hantering av forskningskemikalier se till att alltid vidta lämpliga försiktighetsåtgärder i laboratoriet som att torka av ytor och bära handskar, mask och skyddskläder.

DEFINITION 2-FEA/3-FEA (3PHORIA)

Definitionen av 2-FEA/3FEA (3phoria) är officiellt känd som 2-fluoretamfetamin och 3-fluoretamfetamin, båda starka syntetiska amfetaminer. 2-fluoretamfetamin och 3-fluoretamfetamin är strukturellt besläktade med en serie fluorerade substituerade amfetaminer som ursprungligen inkluderade föreningar som 2-FA, 3-FA, 4-FA, 2-FMA och 4-FMA.

KEMI BAKGRUNDSINFORMATION 2-FEA/3-FEA (3PHORIA)

2-FEA/3-FEA är en syntetisk molekyl av amfetaminklassen. Molekyler av denna klass innehåller en fenetylaminkärna. Denna kärna består av en fenylring bunden till en aminogrupp genom en etylkedja substituerad med en metylgrupp (dvs amfetaminer är alfa-metylerade fenetylaminer). 3-FEA är specifikt den fluorerade analogen i 3-positionen av etylamfetamin, även känd som etamfetamin. Det har strukturella likheter med fenfluramin 3-FA. Denna förening har en extremt kort historia av vetenskaplig forskning och är relativt ny på den kemiska forskningsmarknaden. Därför rekommenderas det starkt att använda skadereducerande metoder om du använder detta ämne.

VAR KÖPES 2-FEA/3-FEA (3PHORIA)

2-FEA/3FEA (3phoria) kan köpas här på Express Chems webbplats. Vi säljer premiumkvalitet 2-FEA/3FEA (3phoria), vanligtvis i pellets. Vi har dock ofta andra ämnesformer tillgängliga, så kontakta oss gärna för att se om vi har din föredragna ämnesform på lager. Du måste vara minst 18 år för att köpa 2-FEA/3FEA (3phoria) från oss.

Additional information

Quantity

1, 2, 5, 10, 25, 50

Be the first to review “2-FEA/3-FEA Pellets”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu